Consilium: Fortsatt starka försäljningssiffror (jan - jun)
2014-07-11

"CONSILIUM JANUARI - JUNI 2014

Nettoomsättningen för Consilium-koncernen ökade med 35 procent jämfört med föregående år och uppgick till 537,9 MSEK (397,2). Orderingången ökade med 32 procent till 662,0 MSEK (501,0). Orderstocken är fortsatt god och uppgår per 30 juni 2014 till 630,3 MSEK.

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety ökade med 31 procent. Orderingången är högre än nettoomsättningen och ökade med 34 procent jämfört med föregående år.

Nettoomsättningen för affärsområde Fire safety & Automation ökade med 56 procent. Orderingången är väsentligt högre än nettoomsättningen och ökade med 26 procent jämfört med föregående år."
 
« Tillbaka