Consilium: Förvärv
2014-07-04

"CONSILIUM FÖRVÄRVAR 60 PROCENT AV AKTIERNA I ETT NORSKT BRANDSÄKERHETSFÖRETAG MED HUVUDINRIKTNING MOT OFFSHORE

Consilium har förvärvat 60 procent av aktierna i det norska brandsäkerhetsföretaget JKK Group AS, med en option att senare förvärva resterande 40 procent av aktierna.

JKK Group AS, med dotterbolagen FireNor AS, Fireproducts AS, Passive Fire Protection AS och Slokkedesign AS, säljer huvudsakligen produkter och system till offshoremarknaden, men även till industrimarknaden. JKK Group har 35 anställda och redovisade under 2013 en nettoomsättning om 110 MSEK och ett rörelseresultat om 14 MSEK. Priset för 60 procent av aktierna är 49 MNOK. Optionspriset för resterande 40 procent av aktierna är baserat på genomsnittlig vinst under femårsperioden 2014 - 2018.

- Inom affärsområdet Fire safety & Automation ligger huvudfokus på olje- och gas industrin, offshore och energisektorn. Detta förvärv kompletterar och stärker vårt erbjudande av brandäkerhetssystem inom dessa marknadssegment, säger Ove Hansson, vd för Consilium.

2014-07-04"
 
« Tillbaka