Pilum: Stororder!
2014-07-03

"Miljön i fokus när Alfsen og Gundersen i Norge väljer Pilum

Dotterbolaget Pilum Envipower AB har fått förtroendet att leverera kassettfilter till Alfsen og Gunderson AS (AG) i Norge. AG är ett norskt bolag som levererar anläggningar för stoftavskiljning. Den tecknade ordern avser sinterfilteranläggningar till gruvindustrin i norra Norge.

- Vi och vår slutkund har mycket god erfarenhet av tidigare leveranser och samarbete med Pilum Envipower inom samma industriella område och process, säger Reidar Smeby, Vice President på AG.

- Det aktuella stoftet är ett fuktigt stoft som hanteras och avskiljs mycket bra av de sinterelement som sitter i filterenheterna. Anläggningen består av tre stycken filterenheter där varje enhet har en garanti på max 0,2 mg/Nm3, säger avslutningsvis Reidar Smeby.

Sinterelementen som Pilum Envipower levererar produceras av Herding Filtertechnik GmbH i Tyskland. Pilum Envipower har sedan 2009 ett exklusivt agentavtal med Herding.

- Vi är mycket glada att vi genom vårt nära partnerskap med Herding, kan leverera en högklassig miljötekniklösning till gruvindustrin. En effektiv miljövårdsanläggning med mycket god stoftavskiljningsförmåga i kombination med lång livslängd, säger Christian Baarlid, VD Pilum Envipower.

Ordervärdet uppgår till ca 8 MSEK."
 
« Tillbaka