Pilum: Bra orderingång under juni!
2014-06-23

"Nya ordrar med totalt värde om ca 12 miljoner kr har inkommit under juni 2014

Pilum Envipower har erhållit två ordrar med totalt värde av ca 6 miljoner kronor:
* Gällivare Energi ger oss förtroendet att byta ut två tubpaket på deras luftförvärmare. Arbetet innebär avancerad licenssvetsning och utförs under senhösten 2014.
* Borlänge Energi ska byta hela inredningen i ett elfilter av gammal design. Pilum Envipower kommer att byta ut det gamla uttjänta mot en ny modern design. Arbetet ska utförs under några intensiva veckor hösten 2014.

Dessutom stoppjobb på diverse pappersbruk, med totalt försäljningsvärde ca 6 miljoner kronor."
 
« Tillbaka