Consilium: Försäljningssiffror för januari t o m april
2014-05-20

"CONSILIUM JANUARI - APRIL 2014

Nettoomsättningen för Consilium-koncernen ökade med 29 procent jämfört med föregående år och uppgick till 335,4 MSEK (260,7). Orderingången ökade med 24 procent till 428,3 MSEK (344,8). Orderstocken är fortsatt god och uppgår per 30 april 2014 till 599,2 MSEK.

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety ökade med 30 procent. Orderingången är väsentligt högre än nettoomsättningen och ökade med 46 procent jämfört med föregående år.

Nettoomsättningen för affärsområde Fire safety & Automation ökade med 25 procent. Orderingången är väsentligt högre än nettoomsättningen men minskade med 15 procent jämfört med föregående år på grund av en enskild stor order (100 MSEK) under februari 2013."
 
« Tillbaka