Pilum: Ny VD
2014-05-06

"VD byte på Pilum

Leif Lindberg VD och Koncernchef på Pilum AB lämnar sin befattning för att övergå i egen verksamhet i samband med årsstämman 2014. Christian Baarlid blir ny VD och Koncernchef.
Leif har på ett framgångsrikt sätt genomfört den nya strategin och omstrukturering som beslutades i styrelsen 2012. Beslutet innebar att gå från ett konglomerat inom CleanTech till en specialiserad verksamhet inom rökgasrening och därmed sammanhängande service. Dotterbolag har avyttrats och kostnadsreduktioner har genomförts, innebärande bland annat att huvudkontoret har koncentrerats till Borås.
När nu strategiomläggningen är klar och Pilum AB går in i en ny fas har Leif beslutat att lämna och gå över till egen verksamhet.

Till ny VD och Koncernchef har utsetts Christian Baarlid som närmast kommer från egen verksamhet inom miljöområdet. Christian har en civilingenjörsexamen från Chalmers Tekniska Högskola och Transportekonomiutbildning från Handelshögskolan i Göteborg. Christians bakgrund är 20 års erfarenhet från Logistikbranschen och 12 år som VD för Renova AB, som är det ledande avfalls- och återvinningsföretaget i Västsverige inom miljöriktig avfallsbehandling och hållbara transporter. Bolaget ägs av tio västsvenska kommuner och har ca 1000 medarbetare och omsätter ca 1,3 Mdr. Bolaget har under de senaste tio åren utvecklats från ett lokalt renhållningsbolag till ett regionalt miljöföretag.

- Christian kommer att tillföra mycket genom sitt kunnande inom miljöområdet, samtidigt som han har en genuin ledarbakgrund. Han kommer att kunna ta Pilum AB in i nästa fas som är starkt försäljningsinriktad med främst organisk tillväxt, säger Per-Ove Jönsson, styrelseordförande i Pilum AB.

Vi vill tacka Leif för det arbete han utfört och önska honom lycka till i sin nya verksamhet.

Leif kommer att under en övergångsperiod tillsammans med Christian arbeta med de avyttrade bolagen och de avtal som finns mellan dessa och Pilum AB, samt säkerställa att pågående projekt blir rätt hanterade för framtiden."
 
« Tillbaka