Consilium: Mycket starka försäljningssiffror
2014-04-23

"Nettoomsättningen för Consilium-koncernen ökade med 32 procent jämfört med föregående år och uppgick till 237,9 MSEK (180,3).

Orderingången ökade med 18 procent till 333,8 MSEK (282,7). Orderstocken är fortsatt god och uppgår per 31 mars 2014 till 602,2 MSEK.

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety ökade med 30 procent. Orderingången är väsentligt högre än nettoomsättningen och ökade med 54 procent jämfört med föregående år.

Nettoomsättningen för affärsområde Fire safety & Automation ökade med 40 procent. Orderingången är väsentligt högre än nettoomsättningen men minskade med 32 procent jämfört med föregående år på grund av en enskild stor order (100 MSEK) under februari 2013."
 
« Tillbaka