Readsoft: Klart godkänd rapport
2014-04-28

"Delårsrapport januari-mars 2014

Mycket stark licenstillväxt

Licensintäkterna för januari-mars ökade med 27 procent till 53,4 (42,0) Mkr
Omsättningen för januari-mars ökade med 9 procent till 176,8 (162,6) Mkr
Rörelseresultatet EBITDA för januari-mars blev -9,3 (-17,6) Mkr
Resultat efter skatt per aktie för januari-mars blev -0,39 (-0,38) kr
Kassaflödet från den löpande verksamheten för januari-mars blev 54,2 (30,4) Mkr

VD-kommentar:

Mycket stark licenstillväxt

”ReadSoft tar nu steg i rätt riktning och vi följer upp det starka fjärde kvartalet med ett första kvartal som visar på tillväxt och förbättrade marginaler. Vår totala omsättning växte i lokala valutor jämfört med föregående år med 8 procent. Det är glädjande att se att den viktiga licensförsäljningen är mycket stark och den ökade i lokala valutor med 27 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Vårt kassaflöde från den löpande verksamheten är fortsatt mycket starkt.

Samtliga våra regioner har haft en god utveckling och tillväxten under kvartalet är inte baserad på någon enskilt stor affär. Vi ser redan positiva resultat från den förändring vi gjorde under det fjärde kvartalet i försäljningsorganisationen för XBOUND. XBOUND har haft en bra tillväxt under kvartalet och vi har gjort ett antal nya affärer på marknader där vi tidigare inte har haft någon XBOUND-försäljning, som till exempel i Australien. Fakturaportalen, vår e-fakturalösning, har också bidragit med en bra tillväxt och det är glädjande att konstatera att vi på ett bra sätt har kunnat utnyttja de merförsäljningsmöjligheter som våra existerande kunder utgör.

Arbetet med att förbättra våra återkommande intäkter fortsätter att utvecklas positivt. De återkommande intäkterna under kvartalet ökade med 14 procent jämfört med motsvarande period ifjol och utgjorde mer än 50 procent av den totala omsättningen. Sett över rullande 12 månader har de återkommande intäkterna ökat med 13 procent och utgjorde cirka 47 procent av den totala omsättningen. Den positiva utvecklingen av de återkommande intäkterna är väldigt viktig för vår framtida intäktsmix.

Vårt EBITDA-resultat och våra marginaler har tagit tydliga steg i rätt riktning. Motsvarande period ifjol hade vi försämrade konsultintäkter, vilket påverkade vårt resultat och föranledde en del förändringar. Dessa förändringar har lett till att organisationen har effektiviserats och vi är färre konsulter detta kvartal jämfört med ifjol, men vi redovisar ändå ett förbättrat resultat. En successiv förändring av redovisningen av intäkterna från våra support- och underhållsavtal har påverkat kvartalets intäkter negativt i jämförelse med första kvartalet föregående år. Denna effekt innebär inga förlorade intäkter utan endast en förskjutning av dessa intäkter.

Under det första kvartalet är det våra marknader i Tyskland, USA, Frankrike, Spanien och Sverige som visar vägen med god tillväxt och lönsamhet. På produktsidan presenterade vi, på den globala mässan Convergence 2014 i Atlanta, USA, att vår fakturahanteringslösning nu finns tillgänglig för alla Microsoft Dynamics användare, oavsett vilken plattform de använder. Därtill lanserade vi den senaste versionen av PROCESSIT (7.3.1), vår automatiska fakturahanteringslösning för Oracle, på den internationella konferensen COLLABORATE 14 i Las Vegas, USA.

Vi har förbättrat vårt resultat och våra marginaler i kvartalet och vi kommer att fortsätta att arbeta för tillväxt och med att prioritera att förbättra vår vinstmarginal. Vi har en stark licenstillväxt vilket borgar för vidare intäkter för hela vår organisation, våra återkommande intäkter fortsätter att växa och våra tillväxtområden utvecklas positivt. Detta visar att ReadSoft står väl rustat för framtiden och det gör att vi är optimistiska inför våra möjligheter att skapa en fortsatt god utveckling.”

Per Åkerberg
VD och koncernchef"
 
« Tillbaka