Mycket bra start på 2006 för Sound Invest!
2006-02-01

2006 har glädjande nog börjat mycket starkt för Sound Invest! Så här har våra noterade innehav utvecklats under januari:

• Consilium: Från 38,20 kr till 40,20 kr (+ 5,2 %)
• Novotek: Från 26,70 kr till 25,50 kr (- 4,5 %)
• Impact Coatings: Från 18,50 kr till 27 kr (+ 45,9 %)
• Ericsson B: Från 27,30 kr till 27,40 kr (+ 0,4 %)
• Lagercrantz: Från 27,30 kr till 28,20 kr (+ 3,3 %)
• Tricorona: Från 3,06 kr till 3,61 kr (+ 18 %)

OMXSPI - index har under januari stigit med ca 1,5 procent, medan Sound Invests andelsvärde har stigit betydligt mer än så (en preliminär beräkning visar på + ca 6-7 procent).

Vidare kan vi berätta att ungefär halva innehavet i börsraketen Impact Coatings har sålts under januari. Försäljningarna har gjorts till en genomsnittskurs på ca 29,50 kr. Innehavet i Lagercrantz har ökat till 45 000 aktier.

Avslutningsvis kan vi berätta att aktieportföljen under januari utökats med två mycket intressanta och lovande onoterade bolag, Kamera Content och IQObject, se http://www.kamera.com/ och http://www.iqobject.se/

Rasmus Palmqvist
Placeringsansvarig
Sound Invest
 
« Tillbaka