Partnertech: Förstärker tjänsteutbudet
2014-04-03

"PartnerTech förstärker sitt tjänsteutbud (Nasdaq OMX)

För att som industripartner i allt högre grad kunna möta kundernas behov av
tekniskt avancerade produkter högre upp i värdekedjan stärker PartnerTech nu sitt tjänsteerbjudande. Samtidigt förtydligas kunderbjudande genom att samla kapacitet och kompetens i en tydligare och mer kundanpassad
verksamhetsstruktur.

Som en följd av detta inrättas en ny funktion, Development & Services, med fokus på att utveckla PartnerTechs tjänsteutbud inom produktutveckling och
service. Anders Claesson har utnämnts till ansvarig chef för Development &
Services. Anders, 48, är civilingenjör i industriell ekonomi vid Linköpings
Universitet och kommer närmast från en tjänst som VD för BT Products AB inom Toyota Material Handling. Hans bakgrund omfattar även en rad chefspositioner i producerande och produktutvecklande bolag som t.ex. Whirlpool och Assa Abloy.

Utöver den nyinrättade utvecklingsfunktionen förtydligas även
verksamhetsstrukturen som fr.o.m. idag organiseras i tre divisioner; Metal
Precision Technology, Systems Integration Technology och Electronics
Technology.

Metal Precision Technology specialiserar sig på bearbetning av metaller och andra krävande material samt tillverkning av bl.a. stålstrukturer för olje- och gasindustrin. Metal Precision Technology omfattar enheterna PartnerTech
Karlskoga och PartnerTech Aerodyn i Sverige samt PartnerTech Moss i Norge som efter omställningen mot olje&gasindustrin nu till stor del fokuserar på samma
marknad. Martin Valfridsson har utnämnts till ansvarig chef för Metal Precision Technology divisionen. Martin Valfridsson är anställd i PartnerTech sedan 2011 och för närvarande ansvarig chef för segmentet Maskinbearbetning. Martins
tidigare erfarenhet omfattar chefspositioner inom ett antal teknologiföretag, bl.a. Ericsson och ABB.

Systems Integration Technology specialiserar sig på att montera hela eller delar av kundens produkt där det förutom själva chassit även ingår t.ex.
elektronik, plast- och metallkomponenter samt mjukvara för bl.a. MedTech industrin. Olle Björk har utnämnts till ansvarig chef för Systems Integration Technology divisionen. Olle Björk är anställd i PartnerTech sedan 2011 och för närvarande ansvarig chef för PartnerTech Myslowice i Polen. Olle har tidigare arbetat bl.a. som platschef för Swedwood i Ryssland, samt innehaft en rad olika positioner inom fordons- och tillverkningsindustrin.

Electronics Technology specialiserar sig på tillverkning av kretskort och
inkapslad elektronik, sk. ’box-build’. Peter Nilsson har utnämnts till ansvarig
chef för Electronics Technology divisionen. Peter är anställd i PartnerTech sedan 2010 och för närvarande ansvarig chef för segmenten Elektronik samt
Systemintegration. Han har tidigare bl.a. varit VD på Rimaster Electronics samt innehaft olika chefspositioner inom Sanmina-SCI, Ericsson med flera.

Ovannämnda ansvariga chefer kommer att ingå i PartnerTechs koncernledning, som
förutom Leif Thorwaldsson,VD och Åke Bengtsson, CFO även består av Mats Lundin, SVP Supply Chain samt Jan Johansson SVP Market &Sales.

Förändringen kommer även till viss del att påverka bolagets finansiella
rapporteringsstruktur. Dessa förändringar kommer att reflekteras fr.o.m. delårsrapporten för andra kvartalet 2014."
 
« Tillbaka