ECOMB: Varumärkesskydd för ny produkt!
2014-04-08

"ECOMB får varumärkesskydd för P-Ecotube

"Varumärkesskydd av produkter blir allt viktigare och särskilt vid lanseringen av nya produkter. Därför kan vi nu gå vidare med utvecklingen av vårt mycket intressanta nya affärskoncept där pulverformigt material, särskilt nya biobränslen som träpulver, kan tillföras på ett smart sätt med en ny variant av Ecotube-systemet", säger Ulf Hagström, vd för ECOMB i en kommentar.

P-Ecotube, där P står för Powder, är även patentsökt och innebär att ett sekundärbränsle tillsätts till en panna med hjälp av specialdesignade Ecotuber. Sekundärbränslet kan vara pellets av skogsrester som krossats och malts till träpulver, det vill säga biobränsle.

Bolaget bedömer att energiuttaget i en panna öka med mellan 10 till 20 procent, vilket innebär att både panneffekt och verkningsgrad kan höjas substantiellt. Samtidigt kan emissionerna av kolmonoxid och oförbrända kolväten reduceras.

"Vi ser en stor internationell potential för P-Ecotube. Vi har redan långtgående kontakter med ett antal möjliga kunder om pilotinstallation av P-Ecotube-systemet. Min förhoppning är att vi ska kunna få till stånd en pilotinstallation redan under 2014", säger Ulf Hagström."
 
« Tillbaka