ECOMB: Första steget mot ny affär på ny marknad!
2014-04-10

"Första steget mot första affären i Polen

Den polska marknaden ser synnerligen spännande ut, nya krav inom EUs regelverk IED (Industrial Emission Directives) kommer att stärka bolagets affärsmöjligheter. Tillsammans med vår partner ICS (Industrial Combustion Systems) har vi fått i uppdrag att genomföra en förstudie på en koleldad panna i södra Polen. I dagsläget är det för tidigt att säga vilken kombination av våra produkter Ecotube (vår sedan länge etablerade huvudprodukt), mini-Ecotube (ny kommersiell produkt för injicering av kemikalier som urea eller ammoniak) och P(Powder)-Ecotube (ny produkt nära kommersiell status för tillförsel av bl.a. biobränslen, i detta fall träpulver för en samtidig ökning av panneffekten och verkningsgraden). Pannorna i denna anläggning är anslutna till stadens fjärrvärmenät och kunden är intresserad av att börja se över vilka alternativ som står till buds för att klara de framtida miljökraven och med de olika varianterna av Ecotube är vi på allvar med i diskussionerna. Förstudien kommer att omfatta videofilmning med vår egenutvecklade eldstadskamera, temperaturmätningar och analyser av processdata, genomförande redan om 2 veckor och avrapportering i maj.
Vi har systematiskt bearbetat våra potentiella kunder på liknande sätt och en förstudie är alltid ett första steg i en affärsprocess som förhoppningsvis till slut leder fram till ett kontrakt. En lyckad referensanläggning med ett installerat Ecotube-system är ofta helt avgörande för fortsatta framgångar på varje ny enskild marknad."
 
« Tillbaka