ECOMB: Nyemissionen övertecknad!
2014-04-16

"Företrädesemissionen övertecknad

Preliminära resultat visar att ECOMBs företrädesemission om cirka 9,75 miljoner kronor blivit övertecknad. Per onsdagen den 16 april 2014 hade anmälningar med och utan företräde influtit till ett totalt belopp om cirka 10 miljoner kronor.

Då det kan ta upp till fyra bankdagar innan betalningar som gjorts via bank- eller plusgiro registreras hos emissionsinstitutet Aktieinvest FK AB kommer det slutgiltiga resultatet att bli klart först mot slutet av veckan efter påsk och då publiceras via pressmeddelande. Då kommer också avräkningsnotor att skickas ut till de tecknare som erhållit tilldelning för teckning utan företräde. Betalning för Units som tilldelas utan företräde ska göras senast tre bankdagar efter avräkningsnotans utfärdande.

Styrelsen för ECOMB AB (publ) vill ta tillfället i akt att önska alla befintliga och nytillkommande aktieägare en Glad Påsk!

För ytterligare information, kontakta:
Ulf Hagström VD
ECOMB AB (publ)
Telefon: 08 - 550 125 50
E-post: ulf@ecomb.se"
 
« Tillbaka