Consilium: Försäljningssiffror för jan - feb
2014-03-21

"Nettoomsättningen för Consilium-koncernen ökade med 20 procent jämfört med föregående år och uppgick till 150,0 MSEK (124,7).

Orderingången minskade med 5 procent till 214,5 MSEK (226,8). Orderstocken är fortsatt god och uppgår per 28 februari 2014 till 570,7 MSEK.

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety ökade med 24 procent. Orderingången är väsentligt högre än nettoomsättningen och ökade med 56 procent jämfört med föregående år.

Nettoomsättningen för affärsområde Fire safety & Automation ökade med 5 procent. Orderingången är högre än nettoomsättningen men minskade med 69 procent jämfört med föregående år på grund av en enskild stor order (100 MSEK) under februari 2013."
 
« Tillbaka