Readsoft: Ny order
2014-03-10

"Readsoft tecknar avtal värt 2,5 MSEK med globalt forskningsbolag angående automatisk fakturahantering

Ett globalt forskningsbolag verksamt inom vårdsektorn har valt ReadSofts SAP®-certifierade lösning för automatisk fakturahantering för att få en effektivare faktura- och processhantering. Avtalet är värt 2,5 MSEK och tecknades under det första kvartalet 2014.

Företaget kommer att använda ReadSofts automatiska fakturahanteringsteknologi för att kunna centralisera sin globala fakturahantering till regionala servicecenters. Denna förändring mot standardiserade fakturahanteringsprocesser stödjer företagets plan att konsolidera de olika affärssystem (ERPs) som de använder idag till ett enda system från SAP®. Via dessa åtgärder strävar denna globala organisation mot en effektivare processinfrastruktur som främjar framtida tillväxt.

Kunden fann att ReadSofts SAP-certifierade lösning för automatisk fakturahantering, PROCESS DIRECTOR, var rätt för dem tack vare att lösningen är helt integrerad i SAP. Därtill spelade ReadSofts digra meritlista av hundratals pan-regionala implementationer en stor roll i kundens beslutsprocess. Genom att centralisera och automatisera sin fakturahantering helt integrerat i SAP, ser företaget fram emot kortare fakturahanteringtider, en ökad insyn och kontroll, samt lägre kostnader. Kundens slutgiltiga installation av ReadSofts lösning kommer att omfatta automatisering av pappersfakturor, e-fakturering samt olika funktioner från en leverantörsportal från Taulia Inc som är en partner till ReadSoft sedan många år.

-En decentraliserad processhantering medför ofta en ineffektiv och kostsam fakturahantering, speciellt för globala organisationer som denna, säger Per Åkerberg, VD och koncernchef på ReadSoft. Vi är glada att vi får spela en väsentlig roll i denna kunds övergång till ett regionalt servicecenterupplägg för sin fakturahantering. Gång på gång ser vi hur detta upplägg, tillsammans med våra automationslösningar, medför betydande kostnadsbesparingar, avslutar Åkerberg.

Som framgår av denna pressrelease, är ReadSofts motpart inte nämnd vid namn. Detta beror på att ReadSofts motpart har begärt att vara anonym."
 
« Tillbaka