MediRätt: Svag rapport
2014-02-21

MediRätt: Bokslutskommuniké 2013

Sammanfattning av perioden januari–december 2013

Koncernen 12 månader (12 månader)
Resultat efter finansiella poster (SEK) -4 157 026 (-3 027 470)
Resultat per aktie (SEK) -0,56 (-0,41)
Balansomslutning (SEK) 21 606 436(24 101 215)
Soliditet (%) 70,3% (78,5%)

Perioden januari–december 2013

”Vi har som tidigare nämnts påtalat risken för patentintrång från några stora aktörer på den svenska sjukvårds-marknaden utan att få till stånd någon fruktbar dialog. Detta har tvingat oss att vidtaga adekvata rättsliga åtgärder. Vår önskan att träffa samarbetsavtal med dem har inte hörsammats utan tvärtom har vi mötts av en oförstående och aggressiv attityd. Vår ambition är ändå att nå en samförståndslösning som är gynnsam för alla parter.”

Jur.kand. Torgny Ander, VD i MediRätt AB
 
« Tillbaka