Consilium: Försäljningssiffror för januari
2014-02-21

"Nettoomsättningen för Consilium-koncernen ökade med 15 procent jämfört med föregående år och uppgick till 69,5 MSEK (60,2). Orderingången ökade med 57 procent till 116,3 MSEK (74,2).

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety ökade till 62,5 MSEK (49,1). Orderingången ökade till 116,2 MSEK (70,9).

Nettoomsättningen för affärsområde Fire safety & Automation minskade till 7,0 MSEK (11,1). Orderingången minskade till 0,1 MSEK (3,3).

Genom Consiliums förvärv av 51 procent av aktierna i det indiska brandsäkerhetsföretaget Sureland Fire & Security Pvt Ltd i slutet av januari 2014, har en orderstock till ett värde av 92,0 MSEK tillkommit. Orderstocken per 31 januari 2014 uppgår därmed till 553,1 MSEK.

Alla värden för nettoomsättning och orderingång redovisas från och med 1 januari 2014 i enlighet med IFRS 11, vilket innebär att joint ventures ej ingår. På årsbasis medför detta en minskad nettoomsättning och orderingång om drygt 40 MSEK."
 
« Tillbaka