Readsoft: Stark avslutning på året
2014-02-14

"Bra avslutning på ett utmanande år

* Omsättningen för fjärde kvartalet minskade med 5 procent till 230,1 (243,2) Mkr
* Licensintäkterna för fjärde kvartalet minskade med 2 procent till 91,4 (92,9) Mkr
* Rörelseresultatet EBITDA fjärde kvartalet blev 34,1 (45,4) Mkr
* Resultat efter skatt per aktie fjärde kvartalet blev 0,61 (1,17) kr
* Omsättningen för januari-december minskade med 3 procent till 761,3 (781,7) Mkr
* Licensintäkterna för januari-december minskade med 2 procent till 243,6 (248,3) Mkr
* Rörelseresultatet EBITDA för januari-december blev 19,9 (63,0) Mkr
* Resultat efter skatt per aktie för januari-december blev 0,11 (1,57) kr
* Kassaflödet från den löpande verksamheten för januari-december blev 73,3 (74,8) Mkr
* Styrelsen kommer att föreslå årsstämman en oförändrad utdelning om 0,60 kr per aktie för 2013

 
« Tillbaka