PartnerTech: Bra rapport
2014-02-12

"PartnerTech Bokslutskommuniké 2013

Tillväxt i fjärde kvartalet, förbättrad lönsamhet och starkt kassaflöde för helåret

I det fjärde kvartalet ökade omsättningen med ca. 6% i lokala valutor och uppgick till 582 MSEK, vilket var en klar förbättring jämfört med samma period 2012. Även rörelseresultatet förbättrades kraftigt mot samma period föregående år och uppgick till 10 MSEK. Efter en svag inledning på 2013 har vi sett en återhämtning under den senare delen av året. Trots att det varit ett tufft år för många av våra befintliga kunder har vi kompenserat med god införsäljning till nya kunder. Även de omställningar vi genomfört inom olika delar av koncernen under året har börjat ge resultat. Vi har kommit långt i anpassningen av verksamheten i Norge där vi ser en tillväxt inom subsegmentet Oil&Gas, om än från låga volymer. Vi har under året även renodlat elektronikverksamhet i våra mindre enheter och framgångsrikt anpassat dem för mindre volymer av tekniskt avancerade produkter. Inom Maskinbearbetning ser vi en ökad orderingång från ett flertal nya kunder utanför försvarssegmentet. Sammantaget har vi nu en stabil struktur som bas för att vidareutveckla vårt redan starka globala erbjudande genom att bl.a. öka andelen tjänsteförsäljning inom utveckling och eftermarknad. Allt för att vi som industripartner i allt högre grad ska kunna erbjuda våra kunder helhetslösningar genom hela produktlivscykeln.

Leif Thorwaldsson, VD och Koncernchef

Fjärde kvartalet 2013

Nettoomsättningen uppgick till 582 MSEK (550)
Rörelseresultatet uppgick till 10 MSEK (-18)
Resultatet efter skatt uppgick till 1 MSEK (-22)
Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 0,07 SEK (-1,73)
Kassaflödet efter investeringar uppgick till 97 MSEK (66)

Helåret 2013

Nettoomsättningen uppgick till 2 237 MSEK (2 242)
Rörelseresultatet uppgick till 32 MSEK (24)
Resultatet efter skatt uppgick till 7 MSEK (-8)
Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 0,53 SEK (-0,63)
Kassaflödet efter investeringar uppgick till 47 MSEK (80)
Soliditeten uppgick vid periodens slut till 40 procent (41)
Styrelsen föreslår en utdelning på 0,50 SEK per aktie (ingen utdelning utgick 2012)"
 
« Tillbaka