Rekordvinst för Ericsson!
2006-01-31

"Ericssons helårsvinst före skatt SEK 33,3 miljarder (Hugin)
2006-01-31 07:31

* Fakturering SEK 45,7 (39,4) miljarder i kvartalet, SEK 151,8
(132,0) miljarder jan-dec
* Nettoresultat SEK 8,5 (5,6) miljarder i kvartalet, SEK 24,3 (17,5)
miljarder jan-dec 1)
* Vinst per aktie SEK 0,54 (0,35) i kvartalet, SEK 1,53 (1,11)
jan-dec 1)

KONCERNCHEFENS KOMMENTARER

"Vi kan lägga ytterligare ett bra år bakom oss med ökad försäljning,
högre vinst och starkare kassaflöde", säger Carl-Henric Svanberg, VD
och koncernchef för Ericsson. "Vi fortsätter också att vinna
marknadsandelar tack vare våra kunders förtroende för vår teknik och
vår personal. Operational excellence har visat sig vara en
konkurrensfördel och vi fortsätter sträva efter
effektivitetsförbättringar i alla delar av vår verksamhet.

Tillväxten inom tjänsteområdet och den tillit våra kunder visar till
vår förmåga att ta över drift och underhåll av deras nät är
inspirerande. Operatörernas fokus på att sänka sina kostnader ökar
snabbt och vi kan erbjuda dem ett tydligt värde i form av
besparingar. Vi har stärkt vår ledande position under året genom att
ta hem flera strategiska kontrakt och vår starka position inom såväl
tjänster som infrastruktur ger oss en stark tillväxtpotential.

Den starka WCDMA/HSDPA-utvecklingen fortsätter. De högre
överföringshastigheter som HSDPA erbjuder förändrar dramatiskt
upplevelsen för användaren och vi förväntar oss att de flesta
WCDMA-operatörer kommer att lansera HSDPA före årets slut. Hittills
har vi installerat 21 nät med HSDPA i 17 länder runt om i världen,
och vi leder utvecklingen av mobilt bredband.

Konvergens och nästa generations IP-nät fortsätter att vara centrala
utvecklingsområden för industrin. Uppgraderingen till fast och mobilt
bredband ökar trafiken i näten världen över. Förvärvet av Marconi är
ett strategiskt steg för att stärka vår position både inom det
växande transmissionssegmentet och inom utvecklingen av nästa
generations nät", avslutar Carl-Henric Svanberg." 
« Tillbaka