ECOMB: Mycket stor order!
2014-01-29

"ECOMB: LOI värt 20 MSEK för ECOMBs första nya panna

ECOMB AB har tecknat ett LOI (Letter Of Intent) med MACCHI om att leverera ett Ecotube-system till en biobränsleeldad panna. Betydelsen och den juridiska innebörden av ett LOI skiljer sig mellan olika marknader, i vissa fall på ett avgörande sätt, t.ex. mellan den franska och svenska marknaden. Detta fall styrs av fransk lagstiftning och skillnaden till en beställning är mycket liten, rent juridiskt är därför denna affär i hamn. För första gången i ECOMBs historia väntar nu en installation i en ny panna, samtliga tidigare projekt har handlat om att förbättra befintliga pannor. En milstolpe i bolagets historia!

Diskussioner och förhandlingar har pågått en längre tid med både MACCHI och slutkunden ALBIOMA, men tog på allvar fart i samband med att förstudien av projektet påbörjades under hösten 2013.
Pannan på 108 MWth kommer att uppföras på ön Martinique i Västindien och eldas med biobränslen, främst träpellets från Nordamerika men även bagasse (restprodukt från sockerrör) under 4 månader (skördeperioden) per år. I ett initialt skede kommer dock troligtvis kol att vara huvudbränslet. Bränslesituationen är med andra ord ovanligt komplex och det är huvudskälet till att förstudien dragit ut på tiden. Slutrapporteringen av förstudien på 1,5 MSEK (LOI, se tidigare pressmeddelanden) har flyttats fram från Q4 2013 till slutet av Q1 2014.

ALBIOMA har klart med alla viktiga kontrakt utom för el med biobränsle, men räknar med att den pappersexercisen ska vara slutförd senast under Q2 och projektet kan då startas upp omgående. Ecotube-systemet kommer att bestå av 4 st Ecotuber som placeras på 2 olika nivåer, även det ett nytt koncept. Men beräkningarna under förstudien har hittills visat att vi tänkt rätt. Affären är värd ca 20 MSEK för ECOMB och anläggningen ska vara i drift mot slutet av 2015.

Förseningen av Martinique-projektet medför att planerna på "Projekt Kapitaltillskott" aktualiserats, där en preliminär tidplan för en nyemission satts till mars/april 2014. Mer information om detta kommer i samband med Bokslutskommunikén den 27 februari."
 
« Tillbaka