Consilium: Förvärv
2014-01-24

"CONSILIUM FÖRVÄRVAR INDISKT BRANDSÄKERHETSFÖRETAG

Consilium har avtalat om att förvärva 51 procent av aktierna i det indiska brandsäkerhetsföretaget Sureland Fire & Security Pvt Ltd. Bolaget förväntas under 2014 omsätta ca 80 MSEK och har ca 100 anställda.

Sureland Fire & Security levererar brandsäkerhetssystem till framför allt kunder inom energisektorn. Bolaget har kontor i Delhi, Ahmedabad och Chennai.

Inom affärsområde Fire Safety & Automation säljer Consilium brandsäkerhetssystem, huvudsakligen till tankanläggningar inom olje- och gasindustrin, men även till offshore, till kunder i Mellanöstern och Norden.

- Vi växer planenligt inom detta affärsområde, säger Ove Hansson, vd för Consilium. Consilium har byggt upp en stark marknadsposition i Förenade Arabemiraten. Genom förvärvet av Incendium under 2012 har marknaden breddats till att även omfatta de nordiska länderna. Under 2013 etablerades egen verksamhet i Indien. Förvärvet av Sureland Fire & Security kommer att påskynda expansionen i Indien. Under 2014 planeras etablering i ytterligare länder i Mellanöstern.

Transaktionen skall genomföras senast 31 januari 2014.

CONSILIUM AB (publ)"
 
« Tillbaka