Consilium: Försäljningssiffror för jan - dec
2014-01-24

"Consilium januari-december 2013

Nettoomsättningen för Consilium-koncernen ökade med 3 procent jämfört med föregående år och
uppgick till 932,4 MSEK (908,9).

Orderingången ökade med 23 procent till 965,7 MSEK (784,7).
Orderstocken är fortsatt god och uppgår per 31 december 2013 till 426,2 MSEK.

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety minskade med 2 procent. Orderingången ökade
med 29 procent.

Nettoomsättningen för affärsområde Fire safety & Automation ökade med 24 procent. Orderingången
var i stort sett likvärdig med föregående år."
 
« Tillbaka