Readsoft: Två nya order!
2014-01-02

Nr 1:

"Globalt läkemedelsföretag väljer ReadSofts lösning för automatisk fakturahantering genom avtal värt 6,5 MSEK

En välkänd tillverkare av sjukvårdsprodukter har valt ReadSofts SAP®-certifierade lösning för automatisk fakturahantering för att få bättre kontroll och insyn över sin manuella fakturahanteringsprocess. Avtalet är värt över 6,5 MSEK och tecknades under det fjärde kvartalet 2013.

Läkemedelsföretaget var tidigare beroende av olika tredjepartsresurser för skanning och manuell inmatning av sina inkommande fakturor. Detta medförde en stor risk för dubbla utbetalningar, ökade felmarginalen och den manuella hanteringen av företagets stora fakturavolymer skapade en påtaglig ineffektivitet. Bolaget beslutade därför att automatisera sin fakturahantering och standardisera sin fakturaprocess i SAP för att på så vis minska behovet av tredjepartsresurser. Det var också väldigt viktigt för kunden att hitta en lösning som hade kapacitet att hantera multipla språk.

Kunden genomförde en omfattande utvärdering av olika leverantörer som visade ReadSofts ledande position på marknaden. Bland annat på grund av ReadSofts gedigna och helt integrerade lösning i SAP samt omfattande erfarenhet av lyckade automationslösningar i SAP. Genom att välja ReadSofts lösning för automatisk fakturahantering kommer kunden att få realtidsöversyn av sina fakturor samt få en bättre kontroll över sin fakturahantering. Detta gör att kunden kommer att få en ledande lösning för sin bransch och att man kommer att förbättra sina leverantörsrelationer.

-Organisationer som inser behovet av att standardisera sin fakturahantering kommer att uppnå betydande kostnadsbesparingar samt bli betydligt mer effektiva, säger Per Åkerberg, VD och koncernchef för Readsoft. Vi ser fram emot att spela en viktig roll i kundens effektivitetsframgångar när de nu tar nästa steg i sin fakturahanteringprocess, avslutar Åkerberg.

Som framgår av denna pressrelease, är ReadSofts motpart inte nämnd vid namn. Detta beror på att ReadSofts motpart har begärt att vara anonym."


Nr 2:

"ReadSoft tecknar avtal värt över 2,0 MSEK med framstående elektroniktillverkare angående automatisk fakturahantering

ReadSoft North America har tecknat ett avtal värt över 2,0 MSEK med ett ledande innovationsföretag inom design och tillverkning av elektroniska produkter. Företaget kommer att automatisera sin fakturahanteringsprocess med ReadSofts SAP®-certifierade lösning. Affären undertecknades i det fjärde kvartalet 2013.

Kunden insåg att deras nuvarande pappersintensiva hanteringsprocess var långsam och ineffektiv. Bolagets manuella hantering av koncernens alla fakturor begränsade dess förmåga att ha en god kontroll över sin fakturaprocess. Kunden beslutade därför att prioritera och effektivisera sina hanteringsrutiner genom att flytta sin fakturahantering till ett servicecenterupplägg (shared service center) med automatisk hantering.

Kunden letade efter en automationslösning som är helt integrerad i SAP. Valet föll på ReadSofts lösning som organisationen anser vara världsledande, samt på grund av ReadSofts många och framgångsrika installationer i SAP-miljöer. Kundens beslut att automatisera sin fakturahanteringsprocess kommer att ge dem kortare hanteringstider, samt en förbättrad insyn och kontroll över sina fakturor.

-Företag, likt denna kund, som standardiserar och automatiserar sin processhantering får en snabbare, smidigare och mer kostnadseffektiv verksamhet, säger Per Åkerberg, VD och koncernchef för ReadSoft. Vi ser fram emot att vara en del av denna kunds framgång i att uppnå en bättre och effektivare fakturahanteringsprocess, avslutar Åkerberg.

Som framgår av denna pressrelease, är ReadSofts motpart inte nämnd vid namn. Detta beror på att ReadSofts motpart har begärt att vara anonym"
 
« Tillbaka