MediRätt: Patentstrid
2013-12-17

"MediRätt: Stockholms Läns Landsting vill ogiltigförklara Medcheck AB:s patent

Stockholms Läns Landting, SLL har väckt talan om ogiltigförklaring av Medcheck AB:s patent bakom bolagets system för enkel läkemedelsgenomgång, Medcheck. Systemet ska förhindra läkemedelsbiverkningar hos multimedicinerande äldre patienter.

Patentet (SE535313) har beviljats efter granskning hos PRV och det föreligger sedan tidigare ett antal invändningar mot patentet som löpande bemöts av bolagets patentombud och advokater. Medcheck AB har sedan tidigare stämt SLL för patentintrång i samma patent.

”Det är inte ovanligt att en svarande i ett patentintrångsmål försöker få patentet ogiltigförklarat för att undkomma intrånget. SLL har valt att gå den vägen genom att väcka ogiltighetstalan vid Stockholms tingsrätt. Medcheck avser att försvara sitt patent. Inget av det som framkommit i stämningsansökan har ändrat Medchecks uppfattning om patentets giltighet och inte heller bolagets inställning till SLL:s patentintrång”, säger en av bolagets advokater Ragnar Lundgren på GOZZO Advokater.

Lidingö 2013-12-17"
 
« Tillbaka