Consilium: Försäljningssiffror för jan - nov
2013-12-18

"Consilium januari-november 2013

Nettoomsättningen för Consilium-koncernen minskade med 2 procent jämfört med föregående år och uppgick till 817,9 MSEK (831,9). Orderingången ökade med 31 procent till 896,1 MSEK (683,1). Orderstocken är fortsatt god och uppgår per 30 november 2013 till 471,2 MSEK.

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety minskade med 5 procent. Orderingången ökade med 27 procent.

Nettoomsättningen för affärsområde Fire safety & Automation ökade med 17 procent. Orderingången ökade med 51 procent.

Den italienska radarverksamheten, som Consilium ingått ett principavtal om att överlåta till Navico, har exkluderats i redovisade belopp.

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. december kommer att publiceras den 24 januari 2014.

Stockholm 2013-12-18

Consilium AB (publ)"
 
« Tillbaka