Consilium: Överlåtelse av radarverksamheten (slutligt avtal)
2013-12-30

"Consilium har undertecknat formellt avtal avseende överlåtelse av radarverksamheten

Consilium ingick i november 2013 ett principavtal om att överlåta sin italienska radarverksamhet, med utveckling, tillverkning och försäljning av radarprodukter till Navico. Parterna har nu undertecknat formellt avtal avseende överlåtelsen av radarverksamheten, som äger rum den 31 december 2013.

Som en del i avtalet har Consilium och Navico ingått ett strategiskt försäljnings- och distributionsavtal. Consilium kommer även fortsättningsvis att sälja och göra service på Consilium Selux radar via sin globala marknadsorganisation. Consilium kommer dessutom att sälja Navico’s produktportfölj av Simrad produkter för kommersiella fartyg via sin globala marknadsorganisation.

Consilium AB (publ)

Ove Hansson, VD och Koncernchef"
 
« Tillbaka