Lagercrantz: Slutför förvärv
2013-12-27

"Lagercrantz slutför förvärvet av El-produkter i Norge

Som meddelats den 3 december 2013 har Lagercrantz Group träffat avtal om förvärv av samtliga aktier i det norska bolaget El-produkter AS.

Efter godkännande av norska konkurrensmyndigheten (Konkurransetilsynet) har El-produkter idag tillträtts. El-produkter omsätter årligen ca 50 MNOK. Bolaget kommer att ingå i Lagercrantz division Electronics.

Lagercrantz Group har under perioden december 2012 till och med december 2013 förvärvat fyra bolag med en sammanlagd årlig omsättning om ca 240 MSEK med god lönsamhet:

Elkapsling AB (division Mechatronics)
Frontwall (inkråmsförvärv till Sv. Stålinredning AB inom division Niche Products)
Asept International AB (division Niche Products)
El-produkter AS (division Electronics)

Stockholm den 27 december 2013

Lagercrantz Group AB (publ)"
 
« Tillbaka