Readsoft: Stororder
2013-12-09

Readsoft tecknar avtal värt 9,3 MSEK med globalt tillverkningsföretag

Det multinationella tillverkningsföretaget har efter en global urvalsprocess valt ReadSofts SAP®-certifierade lösning för automatisk fakturahantering för att hantera över en miljon elektroniska fakturor, pappersfakturor och andra dokument vid sitt globala servicecenter (shared service center). Avtalet är värt 9,3 MSEK och inkluderar licenser, tjänster, support och underhåll och tecknades under det fjärde kvartalet 2013.

Kunden håller på att konsolidera sin verksamhet till ett globalt servicecenter där de ska hantera fakturor och flertalet andra affärsprocesser. Bolagets mål är att bli mycket mer kostnads- och tidseffektivt genom att eliminera den manuella hanteringen samt öka automationsgraden av sin inköps- till betalningsprocess (P2P-process). Samtidigt migrerar företaget till en SAP-plattform för hela sin globala verksamhet. ReadSoft har även levererat en datafångstplattform som kommer att hantera och automatisera kundens multipla kanaler av inkommande information och processer.

Det viktigaste kravet i upphandlingen var kundens önskan att centralisera sin administrativa verksamhet samtidigt som bolaget fortfarande behåller ett stort antal tillverkningsplatser. Kunden valde ReadSoft eftersom man anser att ReadSoft har den bästa lösningen för att automatisera finansiella processer vid flera olika SAP-system. ReadSofts lösning gör det också enkelt för kunden att flytta till en SAP-miljö, samt att ersätta olika tredjepartssystem, vilket också är en del av kundens globala standardiseringsprojekt.

De av kunden valda lösningarna, ReadSoft PROCESS DIRECTOR för SAP och ReadSofts plattform för datafångsthantering är ett modulärt sätt att hantera inte bara fakturahanteringsprocesser, utan även automatisering av ett flertal andra affärsprocesser såsom exempelvis följesedlar, försäljningsordrar eller betalningsaviseringar.

-Produktionen hos ett tillverkningsföretag utförs oftast bäst där det är enkelt och kostnadseffektivt att få tillgång till resurser och arbetskraft. Vi ser emellertid att administrativa processer centraliseras för att kunna dra fördel av minskad risk, ökad kontroll och standardiserade processer, säger Per Åkerberg, VD och koncernchef för ReadSoft. För att kunna genomföra detta på ett framgångsrikt sätt gäller det att arbeta med en partner som har en global kapacitet. Genom att starta med automatisk fakturahantering kan denna kund omedelbart maximera sina befintliga investeringar i SAP samtidigt som hanteringstiderna minskar och kontrollen av finansfunktionen förbättras, avslutar Per Åkerberg.

Som framgår av denna pressrelease, är ReadSofts motpart inte nämnd vid namn. Detta beror på att ReadSofts motpart har begärt att vara anonym."
 
« Tillbaka