ECOMB: Order
2013-11-13

"Första steget i ny panna

Ett LOI (Letter Of Intent) har tecknats med den italienska panntillverkaren MACCHI - Division of Sofinter S.p.A., gällande en förstudie på en installation av Ecotube-systemet i en ny ångpanna. Förstudien kommer att omfatta layouts, tekniska beskrivningar, ritningar och CFD (Computational Fluid Dynamics) beräkningar, där olika bränslen och inställningar på pannan testas tillsammans med Ecotuberna. CFD-modelleringarna kommer att genomföras av vår tyska partner AIXProcess och starta omgående med en snäv tidplan, alla beräkningar är planerade att vara slutförda innan årets slut. Projektets värde uppgår till ca 1,5 MSEK."
 
« Tillbaka