Consilium: Strategiskt samarbete
2013-11-08

"Consilium ingår ett globalt strategiskt samarbete med Navico

Consilium har ingått ett principavtal om att överlåta sin italienska radarverksamhet, med utveckling, tillverkning och försäljning av radarprodukter till Navico.

Som en del i den planerade transaktionen kommer Consilium och Navico att ingå ett avtal om försäljning och distribution, som stärker den långsiktiga relationen mellan de två bolagen. Consilium kommer även fortsättningsvis att sälja och göra service på Consilium Selux radar via sin globala marknadsorganisation. Consilium kommer dessutom att sälja Navico's produktportfölj av Simrad produkter till kommersiella fartyg, via sin globala marknadsorganisation.

Navico avser med förvärvet och distributionsavtalet att expandera in på nya områden inom marinmarknaden för kommersiella fartyg, samtidigt som man ökar marknadsbearbetningen genom Consilium's väletablerade försäljnings- och distributionsnät.

"Navico har redovisat rekordvinster och ökade marknadsandelar under 2012 och 2013, både inom fritidsbåtssektorn och inom marknaden för kommersiella fartyg. Genom det planerade förvärvet av Consilium's radarverksamhet och försäljnings- och distributionsavtalet, förväntar vi fortsatt expansion och framgång inom dessa sektorer.", säger Leif Ottosson, President & CEO för Navico Holding AS.

Consilium fokuserar mer av sina utvecklingsresurser till säkerhetsprodukter, samtidigt som vi utnyttjar vår globala marknadsorganisation till att fortsatt sälja och supportera radarprodukter.

"Baserat på ett redan framgångsrikt samarbete mellan Consilium och Navico, kommer det planerade framtida samarbetet att kombinera 50 års erfarenhet av radarutveckling inom Consilium med 65 års erfarenhet av marinelektronik inom Simrad. Vi är mycket nöjda med att Consilium och Navico valt att fortsätta samarbetet, och ser fram emot att Consilium kommer att kunna erbjuda våra kunder ytterligare produkter.", säger Ove Hansson, VD och Koncernchef för Consilium.

Försäljningen ger Consilium en betydande positiv likviditetseffekt, och beräknas medföra en relisationsförlust om ca 5 MSEK. Slutlig avräkning sker på överlåtelsdagen.

Consilium AB (publ)"
 
« Tillbaka