Partnertech: Positiv rapport
2013-10-25

PartnerTech Delårsrapport januari-september 2013

Bättre resultat i kvartalet, omställningsarbetet följer planen

Omsättningen ökade med 2% i kvartalet jämfört med motsvarande period 2012 och rörelseresultatet uppgick till 11 MSEK, vilket var marginellt bättre än förra året. Den positiva utvecklingen i tredje kvartalet beror främst på att rörelsesegmentet Elektronik fortsätter att utvecklas väl med hög beläggning vid flertalet enheter. Detta gör att vi har kunnat parera den fortsatt kraftiga nedgången inom Maskinbearbetning där omställningsarbetet för att anpassa verksamheten till lägre volymer inom marknadsområdet Försvar intensifierats. Samtidigt har inflödet av nya kunder utanför försvarssegmentet varit tillfredsställande. Inom Systemintegration har vi sett en förbättring som till stor del kan tillskrivas vårt attraktiva erbjudande av ingenjörstjänster och leverans av tekniskt avancerade produkter. Även vårt erbjudande inom Oil&Gas i Norge har haft framgång i kvartalet.

Leif Thorwaldsson, VD och Koncernchef


Tredje kvartalet 2013

Nettoomsättningen uppgick till 528 MSEK (517)
Rörelseresultatet uppgick till 11 MSEK (10)
Resultatet efter skatt uppgick till 7 MSEK (1)
Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 0,59 SEK (0,11)
Kassaflödet efter investeringar uppgick till -26 MSEK (30)


Första nio månaderna 2013

Nettoomsättningen uppgick till 1 655 MSEK (1 692)
Rörelseresultatet uppgick till 22 MSEK (42)
Resultatet efter skatt uppgick till 6 MSEK (14)
Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 0,46 SEK (1,11)
Kassaflödet efter investeringar uppgick till -50 MSEK (14)
Soliditeten uppgick vid periodens slut till 38 procent (40)
 
« Tillbaka