Lagercrantz: Stark rapport
2013-10-24

Första halvåret (1 april – 30 september 2013)

 Nettoomsättningen för första halvåret ökade med 6 procent till 1 188 MSEK (1 122).

 Rörelseresultatet ökade med 10 procent till 112 MSEK (102), motsvarande en
rörelsemarginal om 9,4 procent (9,1).

 Resultat efter finansiella poster ökade med 10 procent till 107 MSEK (97).
 Resultat efter skatt ökade med 14 procent till 81 MSEK (71).

 
« Tillbaka