Readsoft: Ny order
2013-09-23

"ReadSoft tecknar avtal värt 2,8 MSEK med tyskt kemiföretag angående automatisk fakturahantering

Ett ledande tyskt kemiföretag har valt ReadSofts automationslösning för att hantera sin fakturahantering. Avtalet är värt 2,8 MSEK och tecknades under det tredje kvartalet 2013 och omfattar licenser, underhåll samt tjänster.

Kunden är världsledande inom kemisk industri. Kemiföretagets ledning har, i samband med att bolaget implementerar nya tillväxtinitiativ, identifierat ett stort behov av att göra besparingar och öka effektiviteten genom att installera ReadSofts automationslösning för fakturahantering inuti sitt SAP ERP-system. Med ReadSofts lösning på plats kommer kunden enkelt att kunna hantera alla typer av inkommande fakturor, oavsett format (XML, EDI, PDF, papper etc.).

Anledningarna till att kunden valde ReadSoft var flera däribland ReadSofts helt integrerade lösning i SAP, internationella närvaro, omfattande erfarenhet av att arbeta med SAP och möjligheten att automatisera andra processer i SAP systemet.

-Det är fantastiskt att kunna hjälpa detta företag att få en mer effektiv fakturahantering, och det är mycket bra att veta att de redan nu är entusiastiska över att vi även kan automatisera andra processer inuti SAP, säger Per Åkerberg, VD och koncernchef för ReadSoft. Vår lösning kommer att spela en viktig roll i kundens framgång genom att spara dem tid och pengar med sin processhantering. Därtill kommer de att få en bättre insyn, kassaflödeshantering samt hjälpa dem med att uppfylla regulatoriska krav, avslutar Per Åkerberg.

Som framgår av denna pressrelease, är ReadSofts motpart inte nämnd vid namn. Detta beror på att ReadSofts motpart har begärt att vara anonym."
 
« Tillbaka