Readsoft: Ny order
2013-10-03

"Globalt tjänsteföretag automatiserar sin fakturahantering med ReadSoft via avtal värt 3,0 MSEK

Den USA-baserade kunden har valt att automatisera sin fakturahantering med hjälp av ReadSofts SAP®-certifierade lösning för fakturahantering. ReadSofts lösning kommer därtill att möjliggöra en mer effektiv processhantering i hela företaget. Avtalet är värt 3,0 MSEK och tecknades under det tredje kvartalet 2013 och inkluderar licenser, underhåll samt tjänster.

Kunden är ett ledande konsultföretag och har idag en helt manuell fakturahanteringsprocess där de inkommande fakturorna skannas vid de regionala kontoren för att därefter skickas till företagets huvudkontor som e-postbilagor. Detta innebär att personalen på ekonomiavdelningen varje dag får ta emot hundratals fakturor som når bolaget via diverse olika e-postinkorgar. Fakturorna skrivs därefter ut för hand och knappas manuellt in i SAP-systemet och arkiveras på kontoret. Med anledning av kundens pappersintensiva och manuella fakturahanteringsprocess ville konsultföretaget förenkla sin hanteringsprocess och eliminera dubbelarbete med hjälp av ReadSofts automatiska fakturahanteringslösning som är helt integrerad i SAP.

Kunden anser att ReadSoft är den leverantör som bäst kan hantera deras processhanteringskrav. Därtill spelade ReadSofts globala marknadsledarskap inom automatisk fakturahantering, det stora antalet kundreferenser, samt ReadSofts framgångsrika slutanvändarupplevelser med sin SAP-certifierade lösning för automatisk fakturahantering avgörande roller i kundens beslutsprocess. Med ReadSofts flexibla lösning, som är helt integrerad i kundens SAP-system, kommer bolaget att få en mycket mer effektiv fakturahantering med större insyn och bättre kontroll.

- I det här fallet är det tydligt hur decentralisering, i kombination med stora volymer av papper, kan skapa höga kostnader för ett företags administrationshantering, säger Per Åkerberg, VD och koncernchef för ReadSoft. ReadSofts automations- och installationsexpertis i Nordamerika kommer att se till att denna kund kan upprätthålla en framgångsrik och kostnadseffektiv decentraliserad verksamhet, med hjälp av en centraliserad automatisk fakturahanteringsprocess, avslutar Per Åkerberg.

Som framgår av denna pressrelease, är ReadSofts motpart inte nämnd vid namn. Detta beror på att ReadSofts motpart har begärt att vara anonym."
 
« Tillbaka