Readsoft: Ännu en order!
2013-10-03

"ReadSoft tecknar avtal värt 2,3 MSEK med global livsmedelstillverkare angående automatisk fakturahantering

Ett globalt livsmedelsföretag har valt ReadSofts SAP®-certifierade lösning för automatisk fakturahantering för att hantera elektroniska och pappersfakturor vid sin nordamerikanska verksamhet. Avtalet är värt 2,3 MSEK och tecknades under det tredje kvartalet 2013 och omfattar licenser, underhåll och support.

Livsmedelsföretagets fakturahantering är mycket decentraliserad och hanteras vid ett stort antal av företagets fabriker i Nordamerika. På grund av detta har bolagets pappersfakturor skickats mellan flera olika platser, vilket ger minimalt med insyn och kontroll över hanteringsprocessen. Kundens manuella hantering skapade oförutsägbara flaskhalsar i hanteringsprocessen vilket ökade kostnaderna och hanteringstiderna. Kunden letade därför efter en automatisk fakturahanteringslösning för att kunna råda bot på sin ineffektivitet genom att automatisera sin manuella hantering med hjälp av automatiserade arbetsflöden.

Kunden mål är att standardisera och centralisera sin fakturahantering inom sitt SAP (ERP)-system och fann ReadSoft vara den ledande leverantören av fakturahanteringslösningar, efter att bland annat ha granskat ReadSofts imponerande meritlista av hundratals framgångsrika implementeringar i SAP-miljöer över hela världen. Genom att med ReadSofts hjälp automatisera sin fakturahantering helt integrerat i SAP kommer kunden att få kortare fakturahanteringstider, samt en förbättrad insyn och kontroll över sina fakturor.

-Ännu en gång har en ledande organisation insett behovet av att standardisera sina processer mellan flera affärsenheter för en smidigare och mer kostnadseffektiv verksamhet, säger Per Åkerberg, VD och koncernchef på ReadSoft. Vi ser fram emot att spela en väsentlig roll i denna kunds strategi för att förbättra sin effektivitet samt att göra deras fakturahanteringsinitiativ till en framgång, avslutar Per Åkerberg.

Som framgår av denna pressrelease, är ReadSofts motpart inte nämnd vid namn. Detta beror på att ReadSofts motpart har begärt att vara anonym."
 
« Tillbaka