Mediaprovider: Vinstvarning
2013-09-25

"Vinstvarning

Mediaprovider Scandinavia AB - listat på Nasdaq OMX First North - flaggar idag för en mindre avvikelse från tidigare utfästelser om vinst för helåret 2013.

Bolaget har under året visat betydande resultatförbättringar i jämförelse med de närmast föregående åren. Detta har legat till grund för styrelsens och ledningens tidigare bedömningar att Bolaget skall generera en mindre rörelsevinst för helåret 2013. I det senaste prognosarbetet kan man nu konstatera att Bolaget får svårt att leva upp till dessa förväntningar, vilket gör att man nu estimerar en mindre rörelseförlust.

Den främsta anledningen till vinstvarningen är vikande lösnummerförsäljning på några av Bolagets titlar, vilket bland annat föranlett att vissa tidigare planerade utgåvor under hösten har ställts in. Bolaget har också tappat annonsintäkter under perioden april till och med augusti. Annonsförsäljningen har dock tagit fart igen under september vilket gör att resterande del av året ser mycket bättre ut. Dessutom har Bolagets rekonstruktion dragit ut på tiden och försvårat nya samarbeten. Sammantaget innebär detta att styrelsen och ledningen nu bedömer att Bolaget kommer göra en mindre rörelseförlust för helåret 2013."
 
« Tillbaka