Consilium: Försäljningssiffror t o m augusti
2013-09-17

"Consilium januari-augusti 2013

Nettoomsättningen för Consilium-koncernen minskade med 5 procent jämfört med föregående år och uppgick till 580,9 MSEK (608,8). Orderingången ökade med 24 procent till 667,5 MSEK (536,4).
Orderstocken är fortsatt god och uppgår per 31 augusti 2013 till 489 MSEK.

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety minskade med 8 procent. Orderingången ökade med 19 procent.

Nettoomsättningen för affärsområde Fire safety & Automation ökade med 15 procent. Orderingången ökade med 48%."
 
« Tillbaka