Lagercrantz: Förvärv
2013-08-16

"Förvärv av Asept International AB

Lagercrantz Group har idag förvärvat samtliga aktier i det svenska bolaget Asept International AB.

Asept är ett nischat produktbolag som erbjuder dispensersystem som huvudsakligen används för flytande livsmedel. De patenterade produkterna återfinns bland globala livsmedelsproducenter, restaurangkedjor samt andra med behov av kundanpassade förpacknings- och dispenserlösningar. Användandet av Asepts produkter minimerar behovet av konserveringsmedel, minskar kostnaderna för kunderna, ökar exponeringsmöjligheten för livsmedelsproducenterna och ger ökad hygienkontroll. Asept har en sammanlagd årlig försäljning om cirka 65 MSEK med god lönsamhet.

”Asept är ett företag med en ledande position i sin marknadsnisch och som därmed passar väl in i våra ambitioner inom division Niche Products. Asept har under lång tid visat en innovativ och stabilt stark utveckling. Som ny ägare är avsikten att fortsätta utveckla företaget utifrån bolagets nuvarande, starka plattform kommenterar Jörgen Wigh, VD och koncernchef i Lagercrantz Group.

Sten Drennow, VD och ägare till Asept: ”Med Lagercrantz som ägare får Asept en finansiellt stark och långsiktig ägare som ger ännu större möjligheter att med kraft fortsätta utvecklingen och expansionen av företaget.”

Asept kommer att ingå i Lagercrantz division Niche Products från och med augusti 2013. Förvärvet förväntas ge ett mindre positivt tillskott till koncernens vinst per aktie på årsbasis.

Stockholm den 16 augusti 2013

Lagercrantz Group AB (publ)"
 
« Tillbaka