Consilium: Försäljningssiffror
2013-07-11

"Consilium januari-juni 2013

Nettoomsättningen för Consilium-koncernen minskade med 5 procent jämfört
med föregående år och uppgick till 433,1 MSEK (456,7). Orderingången
ökade med 28 procent till 539,4 MSEK (420,2).

Orderstocken är fortsatt god och uppgår per 30 juni 2013 till 508 MSEK.

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety minskade med 10
procent. Orderingången ökade med 18 procent.

Nettoomsättningen för affärsområde Fire safety & Automation ökade med 24
procent. Orderingången ökade med 73%."
 
« Tillbaka