Consilium: Företagsobligationen
2013-07-04

"Consilium har beslutat att emittera återstående 75 Mkr av den företagsobligation om maximalt 400 Mkr som beslutades under oktober 2012

Consilium beslutade under oktober 2012 att emittera en icke säkerställd femårig företagsobligation, där företagsobligationens maximala volym uppgick till 400 miljoner kronor. Ett belopp om 325 miljoner kronor, av maximalt 400 miljoner kronor, emitterades initialt. Consilium har nu beslutat att emittera återstående 75 miljoner kronor. Företagsobligationen har ett slutligt förfall 2017. Obligationen löper med en rörlig ränta om STIBOR (3månader) + 5,50 procentenheter. Consilium har noterat företagsobligationen på NASDAQ OMX Stockholm.

"Emissionslikviden skapar finansiell beredskap för de affärsmöjligheter och den tillväxt som förväntas uppkomma under de närmaste åren", säger Ove Hansson, VD och koncernchef.

Nordea Bank AB (publ) har agerat finansiell rådgivare till Consilium AB (publ) i den senaste obligationsemissionen om 75 miljoner kronor.

CONSILIUM AB (publ)
 
« Tillbaka