Readsoft: Order
2013-06-28

"ReadSoft tecknar avtal värt 3,3 MSEK med tillverkare av sportartiklar

Ett ledande företag specialiserat på tillverkning och försäljning av sportartiklar har valt ReadSofts SAP®-certifierade lösning för att automatisk hantera pappers- och elektroniska inköpsrekvisitioner och fakturor i Nordamerika. Kunden kommer även att använda ReadSofts lösning för att hantera sina upphandlingstransaktioner i SAP. Avtalet är värt 3,3 MSEK och teckandes under det andra kvartalet 2013.

Kunden har tillverkning vid flera olika orter i Nordamerika. På grund av den utspridda verksamheten sökte kunden efter en automatisk fakturahanteringslösning som kan minska företagets kostnader och eliminera förseningar som finns i samband med manuell fakturahantering. Kunden använder SAP som sitt huvudsakliga ekonomisystem och ville därför finna en leverantör med en effektiv och pålitlig SAP-lösning. ReadSoft valdes, efter en noggrann utvärderingsprocess, på grund av sin SAP-certifierade och helt integrerade lösning i SAP.

Kunden anser att ReadSoft är den ledande leverantören att standardisera och utveckla automatiseringen av sin fakturahantering. Under upphandlingsprocessen insåg kunden fördelarna med att också automatisera företagets inköpsprocess. Med ReadSofts automationslösning kan kunden effektivisera sin fakturahantering och digitalisera sina beställningssedlar i början av inköps- och betalningsprocessen (Purchase to Pay). Genom att genomföra denna automatisering möjliggör kunden för automatiska jämförelser av olika dokument i samband med att orderbekräftelser, följesedlar och fakturor hanteras. ReadSofts verktyg för rekvisitionshantering garanterar noggrannhet och effektivitet och skapar en stabil grund för kundens fullständiga inköps- till betalningsprocess.

Utöver att hantera fakturor och inköpsrekvisitioner med ReadSofts helt integrerade lösning i SAP avser organisationen även att utnyttja ReadSofts lösningsmodul, ”P-Card”, för att processa och effektivisera inköps- och upphandlingstransaktioner inom samma system såsom pappers-, elektroniska- (EDI) och e-fakturor. Genom att automatisera hanteringen av sina upphandlingsdokument kommer kunden att accelerera avstämningsprocessen ytterligare genom att möjliggöra för elektroniskt godkännande, tilldelning, bokföring och avstämning av transaktionerna i företagets SAP-system.

-När företag strävar efter att uppnå mer med mindre så hjälper automatisering dem att maximera sina befintliga investeringar i SAP, säger Per Åkerberg, VD och koncernchef på ReadSoft. Vi är glada att kunna spela en viktig roll i denna kunds resa mot en mer kostnadseffektiv verksamhet, och vi ser fram emot att hjälpa fler företag att maximera sina SAP-investeringar med våra automationslösningar, avslutar Per Åkerberg.

Som framgår av denna pressrelease, är ReadSofts motpart inte nämnd vid namn. Detta beror på att ReadSofts motpart har begärt att vara anonym."
 
« Tillbaka