Readsoft: Ny order
2013-07-02

"ReadSoft tecknar avtal värt 2,3 MSEK med ett läkemedelsföretag

Ett ledande läkemedelsföretag, specialiserat mot livsmedelsindustrin, har valt ReadSofts SAP®-certifierade automationslösning för att hantera pappers- och elektroniska inköpsrekvisitioner och fakturor i Nordamerika. Avtalet är värt 2,3 MSEK och teckandes under det andra kvartalet 2013.

Kunden har en decentraliserad och manuellt hanterad inköps- och betalningsprocess (Purchase to Pay, P2P), vilket medför höga kostnader, långa hanteringstider och dålig insyn i bolagets finansiella processer. Kunden insåg därför behovet av att centralisera och optimera sin inköps- och betalningsprocess för att på så vis effektivisera sin verksamhet och förbättra sin finansiella kontroll. Företaget letade därför efter en leverantör med kunskap och kapacitet att förbättra deras befintliga investering i ekonomisystemet SAP. ReadSoft valdes, efter en noggrann utvärderingsprocess, på grund av sin helt integrerade lösning i SAP och ansågs av kunden vara den mest kostnadseffektiva och välfungerande lösningen på marknaden.

ReadSofts SAP-certifierade automationslösning gör att kunden kan minska personalinsatserna vid sin inköps- och betalningsverksamhet. Därtill kan kunden också minimera tiden från att en inköpsorder skapats, till att köpet genomförts, samt från det att fakturan mottagits till att betalningen har genomförts. Med ReadSofts automationslösning kan kunden digitalisera sina beställningssedlar i början av inköpsprocessen och automatiskt aktivera ett elektroniskt arbetsflöde för godkännande. När det slutliga godkännandet har gjorts omvandlas rekvisitionen automatiskt till en korrekt inköpsorder i SAP som finns lättillgänglig under hela den resterande inköps- och betalningsprocessen för automatiska jämförelser av olika dokument såsom orderbekräftelser, följesedlar och fakturor.

Kundens inköps- och betalningsprocess har även effektiviserats med automatisk datafångst av fakturor, oavsett dess format. Datafångsten matchas mot inköpsordrar, orderbekräftelser och mottaget gods-dokument och verifieras i SAP. När informationen överensstämmer skickas fakturan automatiskt för betalningsgodkännande. Ifall den matchade informationen från de olika dokumenten inte överensstämmer med varandra skickas fakturan automatiskt till ett arbetsflöde där imagefilen och statusen på fakturan alltid finns tillgänglig. Detta ger alla inblandade en insyn i var fakturan befinner sig i processen och vem som är ansvarig för nästa åtgärd.

-Denna kund hade tydligt uppsatta mål att förbättra sin ”purchase to pay-process” för att på så vis kunna skapa en effektivare inköps- och fakturahanteringsorganisation, samt för att stödja bolagets övergripande strategiska mål, säger Per Åkerberg, VD och koncernchef för ReadSoft. ReadSoft har en lösning som adresserar hela inköps- till betalningsprocessen, vilket gör att organisationer kan lägga till funktionalitet till sina befintliga SAP-miljöer utan att behöva kompromissa med sina övergripande mål, avslutar Åkerberg.

Som framgår av denna pressrelease, är ReadSofts motpart inte nämnd vid namn. Detta beror på att ReadSofts motpart har begärt att vara anonym."
 
« Tillbaka