Mediaprovider: Lovande rapport!
2013-05-21

"Kraftigt förbättrat resultat

JANUARI - MARS
* Koncernens resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,7 (-2,2) MSEK
* Koncernens omsättning uppgick till 4,0 (8,2) MSEK
* Bolaget ansökte om företagsrekonstruktion i januari
* Bolagets danska dotterbolag har försatts i konkurs
* Ny tjänst på mobil.se - mobilJobb

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
* Återlansering i Danmark, via licensutgivning av Bolagets produkter
* Kontrollbalansräkning har framtagits och efterföljande extra bolagsstämma har beslutat att Bolaget skall fortsätta sin drift trots negativt eget kapital
* Förlängt företagsrekonstruktionen till 24 juli 2013"
 
« Tillbaka