MediRätt: Stämmer Stockholms läns landsting!
2013-06-19

"MediRätt stämmer Stockholms läns landsting för patentintrång

Som tidigare meddelats anser bolaget att flera organisationer och företag har gjort intrång i koncernens Medcheck-patent. En av dessa är Stockholms läns landsting.
Stockholms läns landsting fick så sent som i maj återigen ett varningsbrev med tidsfrist att återuppta förhandlingar. Nu har denna tidsfrist löpt ut.

”På grund av den uppkomna situationen där SLL uppenbart har gjort ett patentintrång har vi känt oss tvingade att vidta rättsliga åtgärder”, säger Björn Rosengren, styrelseordförande i MediRätt AB.

Stämningsansökan inlämnas av dotterbolaget Medcheck AB, som företräds av Baker McKenzie och Gozzo Advokater."
 
« Tillbaka