Lagercrantz: Förvärv
2013-06-04

"Inkråmsförvärv av Frontwall

Lagercrantz Groups dotterbolag Svensk Stålinredning AB har idag ingått avtal om förvärv av verksamheten i Frontwall i Anderstorp AB.

Frontwall är en nischad aktör som designar och levererar butiksinredning, bland annat s.k. shop-in-shop lösningar och produktdisplayer. Kunderna är vanligtvis produktleverantörer som vill exponera sina produkter på ett lättillgängligt och säljande sätt hos olika detaljister. Frontwall är sedan många år en kund till Svensk Stålinredning. Frontwall hade under 2012 en försäljning om drygt 30 MSEK.

”Genom förvärvet skapar vi ett mycket slagkraftigt team, där vi kommer att kunna erbjuda befintliga och nya kunder ett bättre och bredare produkterbjudande än tidigare”, kommenterar Håkan Söderberg, VD för Svensk Stålinredning AB.

Michael Johansson, grundare och ägare till Frontwall: ”Svensk Stålinredning har varit leverantör till Frontwall i 20 år. Vi har haft ett fantastiskt samarbete under dessa år. Denna affär innebär att vi kommer kunna erbjuda befintliga och nya kunder bättre produkter.

Frontwall kommer att ingå i Svensk Stålinredning inom Lagercrantz division Niche Products från och med juni 2013. Förvärvet förväntas ge ett marginellt tillskott till koncernens vinst per aktie på årsbasis.

Lagercrantz Group AB (publ)"
 
« Tillbaka