Consilium: Försäljningssiffror jan - maj
2013-06-18

"Nettoomsättningen för Consilium-koncernen minskade med 4 procent jämfört med föregående år och uppgick till 359,0 MSEK (372,7). Orderingången ökade med 48 procent till 460,4 MSEK (312,0).

Orderstocken är fortsatt god och uppgår per 31 maj 2013 till 504 MSEK.

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety minskade med 10 procent. Orderingången ökade med 17 procent.

Nettoomsättningen för affärsområde Fire safety & Automation ökade med 39 procent. Orderingången har ökat väsentligt."
 
« Tillbaka