Readsoft: Viktig order!
2013-06-20

"ReadSoft tecknar flerårigt avtal med DISC Corporation för att hantera fler än 50 miljoner dokument per år

ReadSoft har tecknat sitt första XBOUND-avtal på den nordamerikanska kontinenten med DISC Corporation, en ledande tjänsteleverantör av dokumenthantering inom vårdsektorn, med bas i Missouri, USA. Avtalets uppskattade årliga intäkter från detta BPO (Business Process Outsourcing)-/servicebyråkontrakt beräknas bli cirka en miljon US-dollar (1 MUSD) per år. Avtalet tecknades under det andra kvartalet 2013 och avser storskalig automationslösning.
DISC Corporation har mer än 55 års erfarenhet som leverantör till hälsovårdssektorn och har specialiserat sig på digitalisering av patientjournaler för ambulatoriska vårdgivare. För att kunden ska kunna leverera sin ”BetterChart”-lösning så automatiserar organisationen hela sin processhantering från klassificering av dokumenttyper till datafångsten av sina kunders patientjournaler. Detta ger DISCs kunder ovärderlig extratid samt de nödvändiga verktyg som de behöver för att kunna fortsätta att växa. Tidigare knappade DISC in denna information för hand för att vara säkra på att allt hanterades på rätt sätt och i tid, samt för att kunna leva upp till de befintliga serviceavtalen med sina kunder.

Tillsammans med ReadSoft har DISC eliminerat behovet av att manuellt knappa in affärskritisk data och kan därför kontinuerligt öka sina dokumentvolymer med bibehållen personalstyrka. Som en stabil och central plattform utnyttjar XBOUND automatisk klassificering och indexering för att standardisera inkommande information och för att initiera dokumentdrivna processer. ReadSofts lösning tillåter DISC att snabbt introducera nya ”BetterChart”-kunder via ett flexibelt och förkonfigurerat designverktyg (Process Designer), som är inbyggt i XBOUND.

-ReadSofts nyförvärvade XBOUND-teknologi kommer att visa sig vara en vinnare i BPO-världen med sin förmåga att snabbt hantera nya kunder samtidigt som stora dokumentvolymer och multipla dokumenttyper kan hanteras, säger Patrick Karpen, VD för DISC Corporation. Vi är mycket angelägna att utnyttja denna teknik i vårt befintliga tjänsteerbjudande samt att ta tillvara på de påtagliga fördelarna med en lösning som stödjer vår långsiktiga tillväxt, avslutar Karpen.

-Vi är väldigt glada över hur den nordamerikanska marknaden har mottagit XBOUND, en beprövad lösning som europeiska tjänsteleverantörer har använt under många år, säger Per Åkerberg, VD och koncernchef för ReadSoft. Genom att tillhandahålla applikationer för processdesign och övervakning så erbjuder ReadSoft en tydlig konkurrensfördel till nordamerikanska tjänsteleverantörer, avslutar Åkerberg."
 
« Tillbaka