Consilium: Godkänd rapport
2013-05-16

"Första kvartalet 2013

· Genomförda kostnadsreduktioner ger ett bättre resultat trots lägre nettoomsättning och den starkare svenska kronan
· Nettoomsättningen uppgick till 199,3 MS EK (216,0)
· EBIT DA uppgick till 12,1 MS EK (8,9)
· EBIT uppgick till 2,6 MS EK (0,5)
· EBT uppgick till –3,8 MS EK (–3,9)
· Totalt resultat per aktie exklusive innehav utan bestämmande inflytande uppgick till –0,33 SEK (–0,26)

Stark orderingång under första kvartalet 2013

· Orderingången ökade med 65 procent till 300,7 MS EK (182,0)
· Den goda orderingången under slutet av 2012 för affärsområde Fire safety & Automation har fortsatt under första kvartalet 2013. Nettoomsättningen för affärsområde Fire safety & Automation förväntas därför öka väsentligt för helåret 2013.
· Orderingången för affärsområde Marine & Safety har öppnat starkare än föregående år, och under första kvartalet 2013 var orderingången 9 procent över föregående år.

Ökad volym under april 2013

· Orderingången fortsätter att utvecklas positivt och uppgick under april 2013 till 66,3 MS EK (55,8).
Nettoomsättningen under april 2013 uppgick till 84,8 MS EK (70,3)."
 
« Tillbaka