Readsoft: Förvärv
2013-05-07

"ReadSoft förvärvar Expert Systems och bygger ut sin snabbväxande molntjänst med ett nätverk för utbyte av e-fakturor och andra elektroniska dokument

ReadSoft, en globalt ledande leverantör av programvara för
automatisering av dokumenthantering förvärvar det privatägda bolaget
Expert Systems Development Svenska AB (Expert Systems), en leverantör av
SaaS - lösningar (Software as a Service) för elektroniska affärer med
ett av de ledande molnbaserade nätverken för utbyte av e-fakturor och
andra elektroniska dokument i Sverige. Expert Systems har 27 anställda
och är främst verksamt på den nordiska marknaden.

Bakgrund och anledningar till förvärvet
ReadSoft erbjuder marknadsledande lösningar för automatisering av
dokumentprocesser. Bolaget är den i särklass ledande återförsäljaren av
lösningar för automatisk fakturahantering globalt. Ambitionen är att
dels växa organiskt, dels via förvärv av företag med kompletterande
teknologi och distributionskraft inom områden som passar in i ReadSofts
strategiska plan.
ReadSoft har redan idag en ledande position i branschen för automatisk
fakturahantering både vad gäller installationer på plats hos kund eller
via ReadSofts molntjänst ReadSoft Online. Förvärvet av Expert Systems
gör att ReadSoft tar över en programvara med stor global potential som
kommer att både stärka och utöka ReadSofts molnerbjudande och position
som leverantör av elektroniska dokumentlösningar.

Expert Systems är en tongivande leverantör av molnbaserade tjänster för
elektroniska affärer i Norden. Bolaget tillhandahåller användarvänliga
och driftsäkra system för utbyte av e-fakturor och andra elektroniska
dokument i ett nätverk för företag och dess leverantörer. Expert Systems
har en bred kundbas med allt från småföretag till stora globala
koncerner, samt stat och kommun. Expert Systems är aktiv medlem i flera
e-affärsorganisationer, både nationella och internationella, och bidrar
inom ramen för dessa organisationer med sin expertis för att etablera
standarder och främja e-affärer.
Bland Expert Systems system och lösningar ingår Exder som är det mest
använda systemet för EDI (Electronic Document Interchange) inom
dagligvaruhandeln i Sverige med bland annat över 70 % av all
artikelinformation för kunder som ICA, Coop och Axfood. Fakturaportalen
gör det enkelt för företag att utbyta elektroniska fakturor och är ett
av de framträdande nätverken i Norden. Expert Systems levererar bland
annat system som används för hantering av elektroniska fakturor inom
stat, kommun och landsting i Sverige.

- Förvärvet av Expert Systems är helt i linje med vår förvärvsstrategi
och vi förvärvar en teknologi som är ett utmärkt komplement till vårt
nuvarande molnerbjudande ReadSoft Online och som även kan kopplas mot
vår INVOICES-lösning som installeras hos kunderna, säger Per Åkerberg,
VD och koncernchef på ReadSoft. E-handel och elektroniskt
informationsutbyte är en snabbt växande marknad med stora
framtidsutsikter och vi identifierade tidigt det stora behov som finns
och kommer att finnas i samband med utvecklingen och positioneringen av
vår ledande lösning för automatisk fakturahantering på molnet, ReadSoft
Online. Förvärvet av Expert Systems kommer att bredda vårt
molnerbjudande och bygga återkommande intäkter som en stark bas för ökad
lönsamhet för ReadSoft. Vårt gemensamma erbjudande kommer att ge våra
befintliga och framtida kunder ett unikt värdeerbjudande i kombination
med våra världsledande lösningar för dokumentautomation. Förvärvet ger
därtill stora möjligheter för vår starka internationella
säljorganisation att skapa merförsäljningsmöjligheter mot vår stora
existerande kundbas och vi räknar med att snabbt kunna växa
verksamheten, avslutar Per Åkerberg.

-ReadSoft passar Expert Systems perfekt med sina världsledande produkter
och lösningar och globala distributionskraft, säger Christer Rygaard, VD
på Expert Systems. Jag är väldigt entusiastisk över vår nya
konstellation där Expert Systems kommer att utgöra ett starkt komplement
till ReadSofts ledande automatiska fakturahanteringslösning i molnet,
ReadSoft Online. Tillsammans kommer vi att utveckla och
internationalisera ett unikt koncept och en ledande lösning för
hantering av elektroniska dokument i molnet som kommer att gynna våra
nuvarande samt blivande partners och kunder, avslutar Christer Rygaard.

Finansiella effekter och förvärvsvillkor
Expert Systems intäkter för 2012 uppgick till cirka 13 MSEK med ett
mindre negativt rörelseresultat. Av Expert Systems intäkter är 80%
återkommande intäkter. Expert Systems omsättning och resultat har
anpassats till ReadSofts redovisningsprinciper inför bokslutet 2012.
Detta har påverkat bolagets omsättning och resultat negativt med cirka 4
MSEK.
Den initiala köpeskillingen uppgår till 40 MSEK inklusive övertagna
skulder. Vidare skall ReadSoft betala en tilläggsköpeskilling på
maximalt 20 MSEK baserat på utfallet av EBITDA i Expert Systems under
perioden maj 2013-april 2014.
Styrelsen bedömer att ersättningen som betalats för Expert Systems är
balanserad och ReadSoft räknar med ett positivt bidrag till vinst per
aktie och andra nyckeltal redan under 2013.
Affären beräknas att slutligt genomföras under maj månad."
 
« Tillbaka